2019 Dünya Süt Zirvesi - İstanbul

 

KONFERANS RESMİ WEB SAYFASI

https://idfwds2019.com/

 


INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION (IDF)

IDF, global düzeyde süt değer zincirini tümüyle temsil eden tek kuruluştur.

 

IDF Vizyonu

Dünyanın güvenilir ve sürdürülebilir süt ve süt ürünlerine erişimine katkıda bulunmaktır.

 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION – IDF

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (International Dairy Federation-IDF), 1903 yılında kurulmuş ve günümüzde toplam 45 üye ülkesi ile dünyada üretilen toplam süt miktarının yaklaşık %75’inin temsil edildiği bir platform ve alanındaki en güçlü sektör organizasyonudur.

IDF, tüketicilere sağlıklı gıda sunabilmek adına, süt ve süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını destekleyerek ve üyelerine bilimsel bilgi hizmeti sunarak süt ve süt ürünleri sektöründeki tüm paydaşların görüşlerinin uluslararası alanda temsil edilmesi misyonuyla kurulmuştur. Bünyesinde bulunan bağlantılı 1200 uzman, 17 çalışma komitesi ve 9 temel çalışma alanı ile güncel bilimsel ve teknolojik projeksiyonlarla, sektörde birçok problemin çözümüne ilişkin bilgi sağlayan IDF’in en önemli görevlerinden birisi de uluslararası organizasyonlar, hükümetler ve kanun yapıcılara bilimsel temele dayalı bilgi sağlamaktır. Uluslararası alanda ISO (International Standards Organisation), Codex Alimentarious, FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) ve OIE (World Organisation for Animal Health)gibi kuruluşlarda güçlü bir temsil ve lobi gücüne sahip olan IDF; hayvan sağlığı ve refahı, çevre, beslenme, gıda güvenliği, hijyen ve gıda standartları gibi konulara ilişkin üye çalışmalarını değerlendirerek her bir alana ilişkin en iyi uygulamayı ortaya koymaktadır.

Üyeleri üreticiler, sanayiciler, tedarikçiler, akademisyenler ve kamu kesimi temsilcileri gibi sektördeki tüm tarafların temsil edildiği ulusal birlik ve derneklerden oluşan Ulusal Komitelerin oluşturduğu IDF’e ülkemiz 2009 yılından bu yana üyedir ve yıllık olarak düzenlenen Dünya Süt Zirvesinde temsil edilmektedir. Üretim, işleme, ekonomi, besleme gibi sektöre ilişkin tüm konuları ele alan IDF bünyesinde ülkemizin temsiliyetini, sektörde çatı kuruluş olma niteliğiyle 2011 yılından bu yana Ulusal Süt Konseyi yürütmektedir.

 

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION – IDF

 • Dünyadaki en güçlü sektör federasyonlarından biridir.
 • Üyesi bulunan 45 ülke ile dünya süt üretiminin yaklaşık %75’ini temsil etmektedir.
 • Çiftlikten sofraya süt ve süt ürünleri konusunda en kapsamlı bilgi ve uzmanlıkla donatılmış, küresel, bilimsel ve ticari olmayan bir organizasyondur.
 • En önemli görevlerinden birisi, uluslararası organizasyonlar, hükümetler ve kanun yapıcılara bilimsel temele dayanan bilgi sağlamaktır. Bu özelliğiyle, sektörle ilgili uluslararası mevzuatın oluşmasında çok etkin bir konuma sahiptir.
 • Bağlantıda olduğu 1200 uzman ile süt sektörünün öncelikli projeleri için bilimsel çalışmalar yürütmektedir.
 • Çalışmalarını 17 ayrı komite ile yürütmektedir.

 

IDF’İN TEMSİL EDİLDİĞİ VE ETKİN LOBİ GÜCÜNE SAHİP OLDUĞU KURULUŞLAR

 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO)
 • Codex Alimentarius Komisyonu ve Codex Süt ve Süt Ürünleri Komitesi
 • Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI)

 

IDF’İN ÇALIŞMA KONULARI

IDF’in Öncelikli Çalışma Konuları

Standartlar

IDF, süt sektöründeki yasal düzenlemelere katkıda bulunabilmek adına, ürünlere ilişkin standartların, kılavuzların, uygulama kurallarının ve ilgili metodolojilerin geliştirilmesine proaktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik

IDF, doğal kaynakların korunması temelinde güvenilir ve besin değeri yüksek süt ve süt ürünleri üretimini desteklemektedir.

Beslenme

IDF, bilimsel temellere dayalı beslenme politikalarını desteklerken süt ve süt ürünlerinin tüm yaş grubundaki insanların beslenme düzeninde yer almasına ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Gıda Güvenliği

IDF, ürün güvenliğini ve kalitesini sağlamak için süt tedarik zincirinin bütünlüğünü ve şeffaflığını önemsemektedir.

         

INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION – IDF

IDF uzmanlarının çalışmalarını sürdürdüğü 17 daimi Çalışma Komitesi mevcuttur. Bu komitelerin çalışma konuları 9 ana başlık altında toplanmıştır:

 1. Hayvan Sağlığı Ve Refahı
 2. Süt Teknolojisi
 3. Ekonomi, Pazarlama Ve Süt Politikaları
 4. Çevre
 5. Çiftlik Yönetimi
 6. Gıda Standartları
 7. Hijyen Ve Güvenlik
 8. Analiz Ve Örnekleme Metotları
 9. Beslenme Ve Sağlık

 

IDF ÜYESİ ÜLKELER

AvustralyaBelçikaBrezilyaBulgaristanKanadaŞili
HırvatistanKıbrısÇek Cum.DanimarkaMısır Finlandiya
Fransa Almanya Yunanistan İzlanda Hindistan İran
İrlanda İsrail İtalya Japonya G. KoreKuveyt
Litvanya Letonya Luksemburg Meksika Moğolistan Hollanda
Yeni Zelanda NorveçFilipinler PolonyaRusya GüneyAfrika
İsveçİsviçre Türkiye Ukrayna İngiltereABD
Uruguay Zimbabwe

 

IDF, DÜNYA TOPLAM SÜT ÜRETİMİNİN %75’İNİ

TEMSİL ETMEKTEDİR.

IDF Üye Temsilcilerinin Dağılımı

 

IDF – DÜNYA SÜT ZİRVESİ

Dünya Süt Zirvesi, IDF tarafından her yıl düzenli olarak farklı bir üye ülkede gerçekleştirilen, sektörde global anlamda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı organizasyondur.

Yıl içerisinde IDF’in çalışma konularında meydana gelen en güncel gelişmelerin ele alındığı zirveye; üreticiler, sanayiciler, araştırma kuruluşları ve enstitü temsilcileri, tüketiciler ve kamu olmak üzere tüm sektör temsilcilerinden oluşan 2.000’i aşkın sayıda katılım sağlanmaktadır.

Ulusal Süt Konseyi’nin, IDF’e üye olduğu tarihten bu yana IDF Dünya Zirvesine ülkemizde ev sahipliği yapma hususundaki girişimleri geçtiğimiz yıllarda sonuç vermiş ve 2019 yılı Dünya Süt Zirvesinin İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

Zirve ile ilgili tüm iş ve işlemler Ulusal Süt Konseyi himayesinde yürütülmektedir.

 

Diğer IDF Etkinlikleri:

IDF World Dairy Summit 2018 – Daejeon

IDF World Dairy Summit 2017 Belfast

Tüm geçmiş etkinlikler