Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığı ve Konseyimizin destekleri ile hazırlanan ve 2012 yılı içinde yürütülmek üzere, özel okullar hariç anasınıfından 5. sınıfa (beşinci sınıf dahil) ilk öğretim okulu öğrencilerine, dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarının artırılması ve mevsimsel süt arzı fazlalılığının değerlendirilerek üretimde istikrarın sağlanması için “OKUL SÜTÜ PROGRAMI” adı altında, uzun ömürlü kutu süt dağıtılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2012/2957) 25 Mart 2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kararnameye ilişkin olarak hazırlanan “Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (2012/35)” 29 Mart 2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Okul Sütü Programı Eğiticilerin Eğitimi Semineri

Okul Sütü Programı kapsamında 11-12 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Seminerine 81 ilin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinden toplam 486 kişi katılmıştır. Seminerde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Murat ALTINDAĞ, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan Dr. Dyt. Biriz ÇAKIR ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Muhittin EYİMAYA programa ilişkin sunum gerçekleştirmişlerdir.

Söz konusu sunumları aşağıdaki dosyalarda bilgilerinize sunarız.

Kategoriler: Okul Sütü