Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Ekim Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,94 0,17 0,63 0,31
2 Ege 0,97 0,17 0,63 0,45
3 İç Anadolu 0,95 0,20 0,59 0,36
4 Akdeniz 0,93 0,19 0,61 0,30
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,947 0,182 0,615 0,355