Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Eylül Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,92 0,19 0,59 0,34
2 Ege 0,96 0,18 0,60 0,43
3 İç Anadolu 0,94 0,21 0,65 0,34
4 Akdeniz 0,93 0,20 0,65 0,34
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,937 0,195 0,612 0,37