Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Haziran-Temmuz Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,93 0,27 0,60 0,35
2 Ege 0,965 0,18 0,59 0,39
3 İç Anadolu 0,92 0,22 0,65 0,36
4 Akdeniz 0,92 0,458 0,463 0,35
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,94 0,282 0,60 0,36