Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Kasım-Aralık Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,95 0,22 0,65 0,39
2 Ege 0,95 0,22 0,68 0,43
3 İç Anadolu 0,95 0,22 0,62 0,38
4 Akdeniz 0,94 0,21 0,62 0,34
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,947 0,217 0,642 0,385