SÜT SIĞIRCILIĞINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN YEMLERİN 2015 MART FİYATLARI
 BÖLGELER MISIR SİLAJI KURU YONCA SAMAN KARMA YEM
Marmara 0,24 0,72 0,35 0,93
Ege 0,21 0,71 0,38 0,97
Akdeniz 0,23 0,63 0,31 0,93
İç Anadolu 0,30 0,65 0,35 0,95
TÜRKİYE OTR. 0,245 0,677 0,347 0,945