Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Nisan-Mayıs Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,925 0,215 0,61 0,455
2 Ege 0,93 0,179 0,609 0,425
3 İç Anadolu 0,955 0,22 0,60 0,355
4 Akdeniz 0,925 0,24 0,595 0,36
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,933 0,213 0,603 0,398