Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Ocak Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,876 0,216 0,72 0,316
2 Ege 0,893 0,196 0,665 0,357
3 İç Anadolu 0,893 0,186 0,57 0,28
4 Akdeniz 0,87 0,216 0,58 0,313
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,893 0,186 0,57 0,28