Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2015 Ocak Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,91 0,23 0,66 0,31
2 Ege 0,96 0,20 0,69 0,35
3 İç Anadolu 0,96 0,22 0,65 0,36
4 Akdeniz 0,94 0,20 0,65 0,33
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,942 0,212 0,662 0,337