SÜT SIĞIRCILIĞINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN YEMLERİN 2016 OCAK FİYATLARI
BÖLGELER MISIR SİLAJI KURU YONCA SAMAN %18 HP’li SIĞIR SÜT YEMİ
Marmara 0,27 0,67 0,39 0,93
Ege 0,26 0,67 0,43 0,91
Akdeniz 0,23 0,58 0,36 0,94
İç Anadolu 0,27 0,61 0,31 0,95
TÜRKİYE OTR. 0,257 0,63 0,372 0,932