Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2015 Şubat Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,935 0,23 0,715 0,32
2 Ege 0,94 0,25 0,71 0,39
3 İç Anadolu 0,945 0,22 0,66 0,405
4 Akdeniz 0,94 0,23 0,65 0,33
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,94 0,232 0,683 0,361