Süt Sığırcılığında Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin 2014 Şubat-Mart Fiyatları
BÖLGELER KARMA YEM MISIR SILAJI YONCA KURU OTU SAMAN
1 Marmara 0,89 0,24 0,61 0,37
2 Ege 0,90 0,17 0,70 0,45
3 İç Anadolu 0,90 0,21 0,60 0,30
4 Akdeniz 0,85 0,24 0,58 0,32
TÜRKİYE ORTALAMASI 0,885 0,215 0,622 0,36