Ulusal Süt Çalıştayı | 19-22 Ocak 2024

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı: Ulusal Süt Çalıştayı, Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü iş birliği ve ulusal süt sektörümüzün tüm paydaşlarının katılımıyla 19-21 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Süt sanayicileri, süt üreticilerimizin temsilcileri, ilgili kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yem sektörü, perakende sektörü ve Devamı…

Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı

13 Ocak 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği;   22 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,50 TL olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer Devamı…

önce , Selcuk tarafından

Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı

13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği;   1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,50 TL olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer Devamı…

önce , Selcuk tarafından

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Ulusal Süt Konseyi’nin 12 kişilik Yönetim Kurulu; 3 üretici temsilcisi, 3 sanayici temsilcisi, 3 kamu temsilcisi ve 3 üniversiteler, meslek odaları ve STK temsilcisinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı atama usulü ile değil, süt üreticileri ve süt sanayicilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulunca seçim ile belirlenmektedir. Ulusal Süt Konseyi yapısında Başkan Devamı…

önce , Selcuk tarafından

Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı

14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak Devamı…

KAMUOYU AÇIKLAMASI

30 Eylül 2022 Cuma Günü “Çiğ Süt Tavsiye Fiyatının Değerlendirilmesi” gündemiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı planlanmış ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya davet edilmiştir. Konseyimizin Yönetim Kurulunda görevli Üretici Alt Grubu ve Kamu Alt Grubu temsilcileri toplantıya katılmadığından yeter sayıya ulaşılamamış ve Yönetim Kurulu Toplantısı yapılamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Devamı…

Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı

Bilindiği üzere 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 7,50 TL/Litre olarak belirlenmişti. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) üreticinin eline net 7,50 TL geçecek şekilde Devamı…

BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi Ulusal Süt Konseyi, kuruluş yönetmeliği gereği belirli dönemlerde 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini hesaplayarak ilan etmektedir. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan fiyat hareketliliği dikkate alınarak hem yurt içi hem de yurt dışı emtia fiyatları sürekli takip edilmekte ve aylık, hatta bazı durumlarda haftalık bazda yem maliyet çalışması Devamı…

önce , Selcuk tarafından

Ulusal Süt Konseyi Soğutulmuş Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı

Bilindiği üzere 18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere  kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirlenmişti. 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki Devamı…