Üretim ve Üreticinin Yüzyılı: Ulusal Süt Çalıştayı, Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü iş birliği ve ulusal süt sektörümüzün tüm paydaşlarının katılımıyla 19-21 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Süt sanayicileri, süt üreticilerimizin temsilcileri, ilgili kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yem sektörü, perakende sektörü ve süt sektörü ile bağlantılı diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda sektörün gelecek vizyonunun oluşturulması amacıyla önümüzdeki süreçte uygulanacak politikalara esas olacak çalışmalar ortaya konuldu.

Açılışı Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı’nın teşrifleriyle gerçekleştirilen Üretim ve Üreticinin Yüzyılı: Ulusal Süt Çalıştayı’nda; sürdürülebilir üretim, iklim değişikliği, süt üretim maliyetleri, piyasa istikrarı, iç ve dış ticaret, hayvan sağlığının korunması ve hastalıklarıyla mücadele, çiğ sütte kalite ve sağım hijyeni, üretici örgütlerinin faaliyetleri, süt karşılığı yüksek spesifik ürünlerin yurt içinde üretimi gibi sektöre ilişkin tüm konuların detaylı olarak tartışılarak ele alındı.

 

Kategoriler: Duyurular