2014 2015
Hayvan türleri Sayı (Baş) Büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvan sayıları içerisindeki    pay (%) Toplam hayvan sayısı içerisindeki   pay (%) Sayı (Baş) Büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvan sayıları içerisindeki    pay (%) Toplam hayvan sayısı içerisindeki   pay (%) Değişim (%)
Types of animals Number (Head) Share in bovine animals,sheep and goat and others (%) Share in total animals (%) Number (Head) Share in bovine animals,sheep and goat and others (%) Share in total animals (%) Change     (%)
 
Toplam – Total  56 177 592 100,0  56 375 507  
Büyükbaş – Bovine animals  14 344 935 100,0 25,4  14 127 837 100,0 25,1 -1,5
Sığır – Cattle  14 223 109 99,2 25,2  13 994 071 99,1 24,8 -1,6
Kültür – Culture  6 178 757 43,4 11,0  6 385 343 45,6 11,3 3,3
Kültür melezi – Cross bred  6 060 937 42,6 10,7  5 733 803 41,0 10,2 -5,4
Yerli – Domestic  1 983 415 13,9 3,5  1 874 925 13,4 3,3 -5,5
Manda – Buffalo    121 826 0,8 0,2    133 766 0,9 0,2 9,8
Küçükbaş – Sheep and goat  41 485 180 100,0 74,0  41 924 100 100,0 74,4 1,1
Koyun – Sheep  31 140 244 75,1 55,5  31 507 934 75,2 55,9 1,2
Merinos – Merino   2 106 263 6,8 3,8   2 205 576 7,0 3,9 4,7
Yerli – Domestic   29 033 981 93,2 51,8   29 302 358 93,0 52,0 0,9
Keçi – Goat  10 344 936 24,9 18,5  10 416 166 24,8 18,5 0,7
Kıl keçisi – Ordinary goat   10 167 125 98,3 18,1   10 210 338 98,0 18,1 0,4
Tiftik keçisi – Angora goat    177 811 1,7 0,3    205 828 2,0 0,4 15,8
Diğer – Other   347 477 100,0 0,6   323 570 100,0 0,6 -6,9
Deve – Camel    1 442 0,4 0,0    1 543 0,5 0,0 7,0
Domuz – Pig    2 655 0,8 0,0    1 642 0,5 0,0 -38,2
At – Horse    131 480 37,8 0,2    122 704 37,9 0,2 -6,7
Eşek – Donkey    170 503 49,1 0,3    155 158 48,0 0,3 -9,0
Katır – Mule    41 397 11,9 0,1    42 523 13,1 0,1 2,7

 

Kategoriler: İstatistikler