INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION –      IDF

(ULUSLARARASI SÜTÇÜLÜK FEDERASYONU)

Dünyadaki en güçlü sektör federasyonlarından biri olan IDF 56 üye ülkesi ile dünya süt üretiminin %86’sını temsil etmektedir. Çiftlikten sofraya süt ve süt ürünleri konusunda en kapsamlı bilgi ve uzmanlıkla donatılmış, küresel, bilimsel ve ticari olmayan bir organizasyondur. En önemli görevlerinden birisi, uluslararası organizasyonlar, hükümetler ve kanun yapıcılara bilimsel temele dayanan bilgi sağlamaktır. Bu özelliğiyle, sektörle ilgili uluslararası mevzuatın oluşmasında çok etkin bir konuma sahiptir. Bağlantıda olduğu 1200 uzman ile süt sektörünün öncelikli projeleri için bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarını 17 ayrı komite ile yürütmektedir.

IDF’NİN TEMSİL EDİLDİĞİ KURULUŞLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

 1. CODEX
 • Codex Alimentarius Komisyonu (BM Uluslararası Gıda Standartları Komisyonu)
 • Codex Süt ve Süt Ürünleri Komitesi
 1. WHO- World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
 2. FAO-Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı)
 3. ISO-International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Teşkilatı)
 4. OIE-International Office of Epizootics (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı)
 5. FEPALE-Pan-Amerikan Dairy Federation (Pan-Amerikan Sütçülük Federasyonu)
 6. SAI Platform-Sustainable Agricultural Initiative Platform (Sürdürülebilir Tarımsal Girişim Platformu)
 7. GDP-Global Dairy Platform (Global Sütçülük Platformu)
 8. IFAP-International Federation of Agriculture Producers (Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu)
 9. EDA-European Dairy Association (Avrupa Sütçülük Derneği)
 10. ESADA-Eastern and Southern African Dairy Association (Doğu ve Güney Afrika Sütçülük Derneği)
 11. ILSI-International Life Sciences Institute (Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü)

IDF’NİN ÇALIŞMA KONULARI

IDF uzmanlarının çalışmalarını sürdürdüğü 17 daimi Çalışma Komitesi mevcuttur. Bu komitelerin çalışma konuları 8 ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıklara ait çalışmaları konuları ;

 1. Pazarlama ve Ekonomik Konular
 • Dünya süt sektörü ile ilgili yıllık raporlar hazırlanması,
 • Süt piyasası politikaları ve ekonomik konular,
 • IDF dünya forumu konuları.
 1. Süt Üretim Çiftlikleri
 • Hayvan sağlığı,
 • Hayvan refahı,
 • Çiftlik yönetimi.
 1. Bilim ve Teknoloji
 • Süt işleme, ambalajlama ve depolama,
 • Süt ve süt ürünlerinin özellikleri,
 • Fermente sütler,
 • Fonksiyonel özellikler,
 • Dondurma,
 • Peynir olgunlaşması,
 • Süt ürünlerinin mikro bileşenleri,
 • Süt ve mamulleri bioaktif bileşenleri,
 • Keçi sütü vb.
 1. Gıda Standartları
 • JECFA toplantılarına katılım (gıda katkıları),
 • CODEX toplantılarının tümüne katılarak katkı,
 • Diğer konularda süt sektörü ile ilgili konuları takip etmek
 1. Hijyen ve Gıda Güvenliği
 • Taslak standartların hazırlanması,
 • CODEX Gıda Hijyeni Komitelerinin toplantılarına katılmak,
 • Risk Yönetimi ve riske dayalı kontrol konuları,
 • Mikrobiyolojik Hijyen konuları,
 • Bu konularda sektörde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması.
 1. Analitik Metotlar
 • Süt ürünlerindeki katkılar için uygun yöntem geliştirilmesi,
 • CODEX mikotoksin, katkı, veteriner ilaçları vb. komitelere katılım,
 • IDF görüşlerinin hazırlanması,
 • ISO standartlarının incelenip görüş verilmesi,
 • Uyumlaştırma çalışmaları
 1. Beslenme
 • Beslenme ve sağlık,
 • Sağlık beyanları,
 • Süt ve mamullerinin beslenmedeki önemleri,
 • Codex Alimentarius için IDF’ye taslak hazırlanması,
 • Beslenme konferanslarına katılım,
 • Probiyotik ve prebiyotik süt ürünleri,
 • Fonksiyonel süt ürünleri,
 • Trans yağ asitleri,
 • Halk sağlığının geliştirilmesi.
 1. Süt Sektörünün Geliştirilmesi
 • IDF komite üyelerinin ulusal ve bölgesel aktivitelere katılarak iş birliğinin artırılmasına katkı sağlaması,
 • Dünya süt sektörü envanterinin hazırlanması konusunda konferans ve sempozyum düzenlemek.

IDF TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

 • Prof. Dr. Nevzat ARTIK – Ulusal Komite Sekreteri (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Muhittin ÖZDER – Ulusal Komite Üyesi (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tansel ŞİRELİ – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gürsel DELLAL – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Begüm YURDAKÖK – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Kemal KÜÇÜKERSAN – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ – Ulusal Komite Üyesi (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Suzan YALÇIN – Ulusal Komite Üyesi (Selçuk Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Alper YILMAZ – Ulusal Komite Üyesi (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Atakan KOÇ – Ulusal Komite Üyesi (Adnan Menderes Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nuray GÜZELER – Ulusal Komite Üyesi (Çukurova Üniversitesi)
 • Dr. İsmail MERT – Ulusal Komite Üyesi (Ulusal Süt Konseyi)

IDF’İN TEMSİL EDİLDİĞİ KURULUŞLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

IDF’in FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından ortak olarak kurdukları CODEX’e üye olması belirli ürünlerin Codex Alimentarius’ta tanımlanması çalışmalarında etkili olmaktadır. Ülkemizde Kodeks Alimentarius Komisyonu’nun temas noktası T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır ve konuyla ilgili çalışmaları yürütür. Bakanlık tarafından yürütülen bu çalışmalara Konseyin IDF’e üyeliğinin gerçekleşmesi güç kazandırmıştır. Konuyla ilgili yapılan toplantılara Ulusal Süt Konseyi’nin üyesi bulunan sivil toplum kuruluşlarından da katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, Varşova’da gerçekleştirilen Kodeks Avrupa Bölgesi Koordinasyon Komitesi (CCEURO) toplantısında bu konu gündeme getirilmiştir. Toplantıda ayranın Türkiye’ye özgü bir fermente süt ürünü olduğuna dair standart hazırlığı yapılmış ve sonrasında Yeni Zelanda’da yapılan IDF Dünya Süt Zirvesinde gündeme alınarak, Avrupa’da uygulanacak bir bölgesel standartta yer alması için CCEURO toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Temmuz 2011’de Cenevre’de gerçekleştirilen Kodeks Komisyonu’nun 34. Oturumuna Türkiye delegasyonu olarak katılım sağlanmış ve söz konusu toplantının REP11/CAC isimli raporunun yeni çalışmalar başlıklı 128. Maddesi kapsamında Bölgesel Ayran Standardı’nın düzenlenmesi komisyon tarafından karar bağlanmıştır. Bundan sonraki CCEURO toplantısının ülkemizde gerçekleştirilerek uluslar arası arenada görüş birliği oluşturulması ve 2013 yılı sonuna kadar “ayran”ın Türkçe adıyla standardının tüm dünyada uygulanması hedeflenmektedir.

Kategoriler: Genel