Bilindiği gibi Ulusal Süt Konseyi, kuruluş yönetmeliği gereği belirli dönemlerde 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini hesaplayarak ilan etmektedir. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan fiyat hareketliliği dikkate alınarak hem yurt içi hem de yurt dışı emtia fiyatları sürekli takip edilmekte ve aylık, hatta bazı durumlarda haftalık bazda yem maliyet çalışması yapılmaktadır. Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik gereği ilgili tüm Kurumlarla maliyet çalışmaları paylaşılmaktadır.

Çiğ süt arz-talep dengesi, ihracat olanakları, iç piyasada oluşan süt ürünleri fiyatları, tüketim trendleri gibi pek çok parametre hem Gıda Komitesi hem de Konseyimizce değerlendirilmekte ve bu çerçevede belirlenen tavsiye fiyat Konseyimizce ilan edilmektedir. Ulusal Süt Konseyi tarafından ilan edilen fiyat belirli kalite kriterlerindeki çiğ sütün piyasa fiyatı değil, tavsiye edilen satış fiyatıdır. Çiğ inek sütünün piyasa fiyatı, serbest piyasa koşullarında arz-talep dengesi içinde oluşmaktadır. Konseyimizin ilk olarak Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı ilan ettiği 2011 yılından bugüne kadar piyasada oluşan çiğ süt fiyatına müdahale edilmemiştir. Nitekim bugün olduğu gibi piyasada her dönemde Konseyimizce ilan edilen fiyatın üzerinde çiğ süt fiyatı oluşurken, farklı şehir ve bölgelerinde bu fiyatın altında fiyatlarla çiğ süt alım-satıma konu olmuştur.

Son günlerde yerel basın ve sosyal medyada üretici örgütü temsilcilerinin çiğ süt tavsiye fiyatı ve piyasada oluşan çiğ süt fiyatlarıyla ilgili bilgi kirliliği içeren ve yıpratma amacı taşıyan ifadelerde bulunduğuna şahit olmaktayız. Ulusal Süt Konseyi’nin Çiğ Süt Tavsiye Fiyatını hangi usulde teşekkül edeceği yasal mevzuatla belirlenmiştir ve bu konuda iş ve işlemler geçmişte olduğu gibi bugün de aynı çerçevede yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kategoriler: Duyurular